Domen för telefonsamtal mellan de motsatta könen

Publicerad: 2010-07-17
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (3/463)

 

Fråga: Vad är domen för att flörta med tjejer i telefon?

Svar: Det är förbjudet. Det är inte tillåtet att flörta med tjejer oavsett om det sker via telefon eller någonting annat. Det är inte tillåtet för en muslim att tala med en kvinna på ett tvetydigt sätt som hetsar upp känslor. Detta leder till ondska och fördärv. Allâh (´azza wa djall) säger till Sin profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur:

“Var inte mjuka och tillmötesgående i ert tal så att den som har ett sjukt hjärta fattar begär.”1

Detta bevisar att det är förbjudet för kvinnan att tala med mannen på ett sätt som hetsar upp känslorna. Ty ett sådant tal får dem med sjuka hjärtan att fatta begär till lustar och fördärv.

Sharî´ahn stänger vägarna som leder till förbud. Flört med tjejer i telefon och andra tillvägagångssätt hör just till vägarna som leder till fördärv.

Muslimska tjej! Det är förbjudet för dig att tala och samtala på ett kärleksfullt och flörtande och upphetsande sätt. Allt detta är förbjudet och det är likaså förbjudet för dig, killen, att handla på detta vis.

1 33:32