Domen för tatuering och dess borttagning

Fråga: Vad är domen för att tatuera ansikte och händer, vilket är en tradition hos oss? Vad skall man göra i fall man blev tatuerad som liten?

Svar: Tatuering är förbjudet och en stor synd. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som tatuerar och ber om att bli tatuerad. Båda två är förbannade av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Tatuering är alltså en förbjuden handling i islam och det hör till en av de stora synderna. Dessutom ändrar tatueringar på Allâhs (´azza wa djall) skapelse. Satan lovade att han skulle beordra de människor som lyder honom att ändra på Allâhs skapelse då han sade:

“Och jag skall befalla dem att förvanska Allâhs skapelse.”1

Det handlar alltså om en handling som varken får tillåtas eller accepteras. Det är obligatoriskt att förbjuda den, varna för den och klargöra att det är en stor synd.

Om personen som har blivit tatuerad gjorde det utav fri vilja och önskan, så är han syndig och ålagd att ångra sig inför Allâh (´azza wa djall) och att ta bort tatueringen om han så förmår.

Om personen däremot blev tatuerad utan kännedom och välbehag, som exempelvis ett barn, så är personen inte syndig. Däremot måste han ta bort tatueringen om man kan. Annars är man ursäktad.

1 4:119