Domen för Tarâwîh

Publicerad: 2010-08-14
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: ash-Sharh al-Mukhtasar (1/473)

 

Tarâwîh är starkt rekommenderat och i synnerhet i Ramadhân. Det är föreskrivet att förrätta den i samling. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad den ett par nätter med sina följeslagare. Därefter lät han bli att göra det och bad den istället hemma. Han berättade för dem att orsaken bakom det var att han fruktade att de skulle förpliktigas den, något de inte hade klarat av att uppfylla.  På så sätt fastställs handlingens rekommendation i att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förrättade den bönen med sina följeslagare under ett par nätter. Å andra sidan blev den inte obligatorisk då han lät bli att fortsätta be den tillsammans med dem.

Tarâwîh är rekommenderad och inte obligatorisk. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) bad den under hans tid i olika grupper. Vissa bad ensamma, andra två och två och somliga tre och tre och fler. De bad i grupper i moskén. Sådant var fallet även under Abû Bakrs kalifat och i början av ´Umars kalifat.

Därpå ville ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) samla dem alla bakom en enda imam istället för att vara flera grupper. Sålunda återupplivade han denna Sunnah som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett under ett par nätter och som han sedan lät vara utav fruktan för förpliktelse.