Domen för tandställning

Fråga: Är det tillåtet med tandställning som rättar till tänderna och för dem närmare varandra?

Svar: Om man är i behov av det på så sätt att det finns vanställning i tänderna, så är handlingen tillåten.

Om man inte är i behov av det, så är det inte tillåtet. Faktum är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit att man filar och särar på tänderna för skönhetens skull. Det finns nämligen ett hot om det1. Handlingen hör till nonsens och ändring av Allâhs skapelse.

Men om motivet är behandling eller ändring av vanställning eller på grund av behov, som att personen exempelvis inte klarar av att äta om inte tänderna är lagade eller uträttade, så är ingen skada skedd.

1 Se al-Bukhârî (7/61-62).