Domen för talfel under Adhân

Publicerad: 2006-12-18
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (2/90-91)

 

Det är föraktfullt att ropa till bön med talfel. Det måhända ändra på betydelsen. Den som exempelvis läser “Ashhad anna Muhammadan Rasûlallâh” med bokstaven “a” efter “l” i “Rasûlallâh”, har uteslutit ordet “Rasûlullâh” från att vara predikat.

Inte heller skall man töja ut på a:et i “Allâhu Akbar” eftersom det betyder trummor.

Det är inte tillåtet att låta bli att uttala h:et i Allâhs (ta´âlâ) namn och i orden “as-Salâh” och “al-Falâh”. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Låt ingen som slår ihop h:et med en annan [bokstav] läsa böneutropet för er.” Vi sade: “Vad skall han säga då?” Han sade: “Han skall säga “Ashhad an lâ ilâha illâ Allâh wa anna Muhammadan Rasûlullâh”.”

Rapporterad av ad-Dâraqutnî i “al-Afrâd”.

Skulle han däremot lida av en lindrig läspning, anses hans böneutrop vara tillåtet. Det har rapporterats att Bilâl (radhiya Allâhu ´anh) brukade säga “Ashad” istället för “Ashhad” och därmed uttala “s” istället för “sh”. Det är dock bättre och fullkomligare att undvika denna läspning.