Domen för Suhûr under böneutropet

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (15/282)

 

Fråga: Är det tillåtet att fortsätta med att äta och dricka under tiden som böneutroparen gör det andra böneutropet eller skall man låta bli att äta och dricka?

Svar: Svaret är detaljerat.

Om man vet att böneutroparen ropar till bön för att gryningen har gått in och du vet att det är gryning, åläggs du att upphöra med ätandet och drickandet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Låt inte Bilâls böneutrop hindra er från att äta och dricka. Han kallar till bönen på natten. Ät och drick till dess att ni hör Ibn Umm Maktûm kalla till bön.”

Grunden till detta är Allâhs (´azza wa djall) ord:

”Och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker.”1

Om man vet att gryningen har gått in, måste man låta bli att äta och dricka även om man inte hör böneutropet. Exempel på det är en person som befinner sig ute i öknen eller liknande.

Om det däremot är så att böneutroparen ropar innan tiden har gått in eller att man tvivlar på honom huruvida han ropar i tid eller inte, äter och dricker man till dess att man vet att gryningen verkligen har gått in. Detta görs antingen genom att titta på de kända klockorna som preciserar tiden för gryningen eller i fall en pålitlig person kallar till bön och han vet att han kallar till bön i tid.

I detta fall får man äta och dricka det man har i handen under böneutropet eftersom det inte är säkert att gryningen har gått in.

 

1 2:187