Domen för skönhetssalonger

Publicerad: 2010-07-11
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Kassettbandet ”al-Fiqh al-Akbar”

 

Fråga: Hur lyder domen för skönhetssalonger med tanke på att kvinnans blygd avtäcks däri?

Svar: Det är inte tillåtet. Så länge kvinnans blygd avtäcks för någon annan än maken, anses handlingen vara förbjuden. Det är inte tillåtet för kvinnan att lämna hemmet för att gå till dessa platser.

Hon får göra sig fin i sitt hem – och lov och pris tillkommer Allâh. Detta får ske hos hennes kvinnor, döttrar och systrar. Detta skall ske under Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) täckelse.

Sålunda är det inte tillåtet för henne att gå till dessa platser i vilka det finns många förbjudna saker.