Domen för skådespel som manar till godhet och fin karaktär

Fråga: Vad är domen för skådespel som manar till godhet och fin karaktär?

Svar: Det finns godhet och fin karaktär utan skådespel. Salaf spelade inte skådespel. Detta hör till sederna som kommer till oss från utlandet. Vi använder oss inte utav skådespel för Da´wah. Skådespel hör absolut inte till Da´wahs metodik.