Domen för schackspel och backgammon

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“”Troende! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer.”[1]

De Troendes ledare ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“”Schackspel hör till spel om pengar.””

´Atâ’, Mudjâhid och Tâwûs sade:

“”All typ av hasardspel hör till spel om pengar; till och med när barn spelar med nötter.””

Ibn ´Umar sade:

””Spel om pengar är hasardspel.””

Ibn ´Abbâs sade:

“”Spel om pengar är hasardspel. De brukade spela hasardspel under den hedniska tiden fram till islam. Därefter förbjöd Allâh dem dessa vidriga karaktärer. “

al-Qâsim bin Muhammad sade:

“Allt som distraherar en från att förrätta bönen, anses vara spel om pengar.”!

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“”Att spela backgammon är som att doppa sina händer i griskött och grisblod.”” [2]

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“”Den som spelar backgammon har varit olydig mot Allâh och Hans sändebud.”” [3]

Vad schackspel beträffar, sade ´Abdullâh bin ´Umar att det är värre än backgammon. Det har redan nämnts vad ´Alî har sagt om saken och att det hör till spel om pengar.

Mâlik [4] , Abû Hanîfah och Ahmad sade att det är förbjudet medan ash-Shâfi´î sade att det är föraktfullt – må Allâh förbarma Sig över dem alla.


[1] 5:90.

[2] Muslim (2260). Hâfidh an-Nawawî (rahimahullâh) sade:

”Nard (backgammon) är ett ickearabiskt ord som betyder ”sött”. Denna hadîth använder sig ash-Shâfi´î och majoriteten av för att bevisa att backgammon är förbjudet. Betydelsen av att doppa händerna i griskött och grisblod är att man gör det medan man äter dem båda. Sålunda jämförde han dess förbud med förbudet i att äta dem – och Allâh vet bättre.” (Sharh Sahîh Muslim (15/13))

[3] Ahmad (5/352), Abû Dâwûd (4939) och Ibn Mâdjah (3763). Imâm al-Albânî sade:

“”God (Hasan).”” (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (3/211))

[4] Imâm Ibn ´Abdil-Barr (rahimahullâh) sade:

“”Yahyâ sade: ”Jag hörde Mâlik säga: ””Det finns inget gott i schackspel eller i någonting annat [liknande].””” (al-Istidhkâr (8/461))