Domen för personen som gör uppror mot makthavaren

Fråga: Vad är domen för den som gör uppror mot den muslimske makthavaren?

Svar: Han är syndig. Det skall stridas mot honom och han skall dödas. Han skall dödas. Man skall inte låta honom förstöra det för muslimerna och så prövningar bland dem. Han är en av dem som sår fördärv på jorden.