Domen för organisationer som står för den fastandes Iftâr

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Madjmû´ Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi´ah (15/323)

 

Fråga: Det finns vissa välgörenhetsorganisationer som samlar välgörenhet från muslimerna för att samla ihop en allomfattande Iftâr till fattiga muslimer. Om man skänker pengar till dessa organisationer, anses man då belönas för den fastandes Iftâr eller måste man personligen ge denna Iftâr till dem?

Svar: Om en muslim skänker något för att fastaren skall bryta sin fasta, belönas han för sin välgörenhet oavsett om han gör det själv eller via en pålitlig person eller via en pålitlig organisation.