Domen för ordet “Imsâk” i kalendern

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Arkân-ul-Islâm, sid. 482

 

Fråga: Vi ser att det finns ytterligare en indelning i Ramadhân-kalendern som heter Imsâk (avhållsamhet). Den visar att man skall låta bli att äta  och dricka cirka tio femton minuter innan Salât-ul-Fadjr. Har denna handling någon grund i Sunnah eller är det en innovation?

Svar: Denna handling är en innovation. Den saknar grund i Sunnah. Faktum är att Sunnah säger rena motsatsen. Allâh (ta´âlâ) sade i sin allsmäktiga skrift:

“Och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas från nattens mörker.” [2:187]

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick till dess att ni hör Ibn Umm Maktûms böneutrop. Han ropar sannerligen inte till bön förrän gryning.” [al-Bukhârî (1917) och Muslim (1092).]

Denna avhållsamhet är ett tilläg till det Allâh (´azza wa djall) har ålagt. Sålunda är handlingen en falskhet och tillgjordhet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“De som gör sig till har gått under. De som gör sig till har gått under. De som gör sig till har gått under.” [Muslim (2670).]