Domen för oanständiga skämt

Fråga: Det finns människor som talar oanständigt. Jag har rått dem, men de säger att de skämtar. Vad skall vi säga till dem?

Svar: Säg till dem att det inte är tillåtet att skämta med förbjudet tal. Det är obligatoriskt att det är ett lovligt tal och att det inte sker ofta.

Att skämta med förbannelse, förtal, skymf eller lögn är förbjudet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ve den som talar och ljuger för att få människorna att skratta. Ve honom! Ve honom!”

Likaså sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Att förbanna den troende är som att döda honom.”

Detta är strävt hot. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Att förtala muslimen är en synd och att strida mot honom är otro.”

Det hör till de större synderna att förtala, smäda och förbanna sin broder orättvist.