Domen för narkosbedövning

Fråga: Vad säger islam om narkosbedövning inför operationer? Det finns två typer av narkosbedövningar:

1 – Hel narkosbedövning i vilken patienten förlorar medvetandet helt. Denna bedövning används till operationer som inte kan äga rum utan en sådan bedövning.

2 – Halv narkosbedövning som används när patienten opereras på nedre halvan av kroppen. I detta fall är patientens tillstånd normalt, men han känner ingen smärta av operationen.

Svar: Handlingen är tillåten eftersom fördelen är större förutsatt att patienten oftast mår bra av det.

Ordförande ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Vice ordförande ´Abdur-Razzâq ´Afîfî
Medlem ´Abdullâh al-Ghudayyân
Medlem ´Abdullâh bin Qu´ûd