Domen för namnet Lût

Fråga: Är det tillåtet att namnge ett barn efter Allâhs profet Lût (´alayhis-salâm) eller består namnet av ett förbud?

Svar: Namngivning efter alla profeter är bra, såväl Lût som andra. Lût (´alayhis-salâm) hette så innan han blev profet. Han fick det namnet när han föddes. Han var tillsammans med sin farbror Ibrâhîm (´alayhimâs-salâm) när han utvandrade från Babylon till Shâm:

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ

”Lût trodde på honom.”1

Han hette alltså Lût innan Allâh sände honom till de homosexuella.

129:26