Domen för kvinnlig sidbena

Publicerad: 2010-05-06
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (3/429)

 

Fråga: Vad är domen för sidbena istället för mittbena?

Svar: Det är inte tillåtet för kvinnan att ha sidbena. Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade:

“Angående det vissa muslimska kvinnor gör idag då de har sidbena och samlar ihop håret i nacken eller uppe på hjässan, vilket icke-arabiska kvinnor gör, så är handlingen inte tillåten eftersom den innebär en liknelse av de otrogna kvinnorna.”1

1 Madjmû´ Fatâwâ-ish-Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm Âl ash-Shaykh (1/47).