Domen för köttet som slaktas till judekristna högtider

Fråga: Vad är domen för att äta det en jude eller kristen slaktar till sin högtid eller utav dyrkan av något som de högaktar?

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah svarade: Det de slaktar till sina högtider eller utav dyrkan av något som de högaktar är förbjudet. Det är en av Ahmads åsikter.