Domen för Ka´bah-souvernirer

Fråga: Vad är domen för att ha en Ka´bah-souvernir? Jag har fått den och inte köpt den.

Svar: Det är inte tillåtet. Både styrelserna Kibâr-ul-´Ulamâ’ och al-Madjma´ al-Fiqhî har fastställt att det är förbjudet. Sådant sprids bland lekmännen och okunniga som tror att modellen består av välsignelse och det ena och det andra. Det är som sagt inte tillåtet.