Domen för gåvor till nyfödda, nyinflyttade och nygifta

publicerad
21.05.2010

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (3/184-185)

Fråga: Vi har en tradition som är utspridd bland många, nämligen att ge gåvor till nyfödda barn. Likaså skänker de gåvor till varenda en som flyttar in i ett nytt hem. Har detta någon grund i Allâhs (subhânah) Sharî´ah? Finns det något förbjudet i denna handling?

Svar: Det är tillåtet att ge gåvor till nyfödda, nyinflyttade och nygifta utan att överdriva i det. Man skall inte heller ålägga de fattiga något som de inte klarar av. Detta skall vara upp till var och en utan att man besväras av det. Handlingen består av upphöjda karaktärer och fina traditioner. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Skänk gåvor och älska varandra.”1

Dessa gåvor underlättar för det behövande, nygifta paret, eller om det är möbler till den fattige – och Allâh vet bättre.

1 al-Muwattâ’ (2/907).