Domen för galningens slakt

Fråga: Vad är domen för galningens slakt?

Svar: Galningens slakt är förbjuden att äta av. Galningens slakt är ogiltig. Ett av slaktens villkor är avsikten. Galningens avsikt är ogiltig. Därtill finns det risk att han inte nämner Allâhs namn innan han slaktar. Det är ett villkor att Allâhs namn nämns för att köttet skall vara lovligt att äta. Allâh sade:

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ

”Och ät inte av det som Allâhs namn inte har uttalats över.”1

Han kanske låter bli att skära det som måste skäras, nämligen pulsådrorna. Pulsådrorna måste skäras i samband med slakt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ät det vars blod flödar och får Allâhs namn uttalat över sig.”

Blodet flödar först när pulsådrorna skärs. Även om djuret kommer att blöda om inte det får sina pulsådror skurna, börjar blodet först flöda som en flod när dess pulsådror skärs. Det rapporteras att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd Satans slakt. Satans slakt går ut på att slakta utan att skära pulsådrorna.

I och med att galningens avsikt är ogiltig och att han kanske inte nämner Allâhs namn i samband med slakten samt låter bli att slakta korrekt, är hans slakt ogiltig. De lärda är ense om att slaktaren måste vara vid sinnet.

16:121