Domen för fredagsbadet

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (28)

Fråga: Vilken åsikt är övervägande gällande fredagsbadet? Är det rekommenderat eller obligatoriskt?

Svar: Den övervägande åsikten är att det är rekommenderat. Det är emellertid starkt rekommenderat, en Sunnah som aldrig utelämnades. Det är dock inte obligatoriskt. Endast en liten del lärde, däribland Dhâhiriyyah, menar att det är obligatoriskt.