Domen för frasen “Sayyidinâ Muhammad” i Tashahhud

Publicerad: 2010-07-28
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Referens: Shubuhât wa Ishkâlât, sid. 144

 

Till det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har föreskrivit för oss hör Tashahhud och hur man ber om välsignelse för honom. Vi säger:

“Allâhumma Salli ´alâ Muhammad wa ´alâ Âli Muhammad, kamâ Sallayta ´alâ Âli Ibrâhîm – innaka Hamîdum-Madjîd. Wa Bârik ´alâ Muhammad wa ´alâ Âli Muhammad, kamâ Bârakta ´alâ Âli Ibrâhîm.”

Det går bra med liknande fraser som har rapporterats inom detta ämne. Jag känner dock inte till frasen som nämns i frågan, nämligen:

“Allâhumma Salli ´alâ Sayyidinâ Muhammad wa ´alâ Âli Sayyidinâ Muhammad…”

Om denna fras inte har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så är det bättre att inte läsa den. Vi skall enbart läsa det som han har lärt oss.