Domen för förtal av Mu´âwiyah

Fråga: Vad är domen för förtal av Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh)?

Svar: Mu´âwiyah var en ädel följeslagare och De troendes ledare. Muslimerna har bara bra erfarenhet av honom. Det är inte tillåtet att förtala honom, denne ädle följeslagare och De troendes ledare. Han har bara gjort väl ifrån sig. Han stod upp mot innovatörerna, han stod upp mot Khawâridj.