Domen för fel Qur’ân-läsning i bönen

Om felläsningen ändrar betydelse så att den felaktigt får en annan betydelse ur Qur’ânen, som att blanda ihop två liknande sammanhang ur olika kapitel, bryts inte bönen.

Om felläsningen ändrar betydelse så att den motstrider Qur’ânens betydelse, som att läsa

أنعمتُ

”… jag har välsignat med mina gåvor…”

så är det en form av människotal. I så fall anses det vara ett förbjudet tal i bönen. Men om han läser så för att han inte vet att det är förbjudet att läsa så i bönen, är Ahmads rättsskola och andra oense om hans böns giltighet. Liksom den som läser så utav glömska. Den korrekta åsikten är att bönen inte är ogiltig. Personen som är okunnig om betydelsen av ”أنعمتُ/jag har välsignat med mina gåvor” är mer ursäktad än den glömske och okunnige. Denne tror att detta är Allâhs tal till skillnad från den okunnige som vet att det är människotal utan att veta att det är förbjudet i bönen. Baserat på detta bryter ett liknande fel inte bönen.