Domen för djurobduktion för studier

Fråga: Vad är domen för att obducera djur för studier och undervisning?

Svar: Det är tillåtet. Allâh sade:

”Det är Han som för er har skapat allt vad jorden bär.”1

12:29