Domen för det arabiska språket

Fråga: Är det obligatoriskt för den som studerar Sharî´ah-baserad kunskap att lära sig och tala arabiska?

Svar: Det är obligatoriskt att lära sig det arabiska språket eftersom de lärda säger att det som en plikt inte kan vara utan är också en plikt. En student kan inte förstå Qur’ânen och Sunnah utan det arabiska språket.

Vad gäller talet, är det rekommenderat att tala arabiska då det inte finns något bevis som förpliktigar det.