Domen för den som förnekar Sunnah

Håll fast vid er kunskap – må Allâh förbarma Sig över er – att den som förnekar att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth utmed dess kända villkor, tal som handling, utgör ett bevis, är otrogen och har lämnat islam. Denne kommer att återuppstå med judarna, kristna eller om Allâh vill med andra hedningar. En dag rapporterade Imâm ash-Shâfi´î en hadîth och sade:

”Den är autentisk.”

Då sade en person:

”Abû ´Abdillâh! Följer du den?”

Han blev chockad och sade:

”Tror du att jag är kristen? Ser du mig komma ut ur kyrkan? Ser du mig ha ett bälte runt midjan? Skall jag rapportera en hadîth från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utan att följa den?”

Grunden till denna osunda åsikt är att kättarna och en grupp extremister förnekade att Sunnah utgör ett bevis och nöjde sig med Qur’ânen. De har olika motiv med det. Vissa av dem ansåg att profetskapet tillkom ´Alî och att Djibrîl (´alayhis-salâm) gjorde fel när han steg ned till sändebudens mästare (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – fjärran är Allâh från det som de orättvisa säger.

Andra bekräftar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap, men säger vid sidan av det att kalifatet tillkom ´Alî. När följeslagarna avvek från honom och gav det istället till Abû Bakr, sade dessa att följeslagarna hade hädat då de handlade orättvist och gav rättigheten till oberättigade människor. De gjorde även Takfîr på ´Alî för att han inte hade krävt sin rättighet. Baserat på det avvisade de samtliga hadîther eftersom de påstår att alla följeslagare är otrogna.