Domen för den som förnekar Sunnah 2

Vad gäller den Sunnah som inte är bekräftad så att den skall utgöra ett bevis, finns det ingen som säger att det är obligatoriskt att acceptera den och handla utmed den.

Angående den bekräftade, finns det definitiva bevis för att det är obligatoriskt att acceptera den och handla utmed den. Samfundets lärda är enade om att det, vilket har angivits flera gånger. Den som förnekar dess plikt helt och hållet skall få reda på sanningen. Om han vägrar ändras, klargörs hans otro.