Domen för bugning

Fråga: Vad är domen för bugning när man hälsar på andra oavsett om man bugar sig för en muslim eller någon annan?

Svar: Det är inte tillåtet för någon att buga sig för någon [skapelse] när man hälsar, oavsett om man skulle göra det för en muslim eller någon annan. Däremot är det vidrigare att buga sig för en som inte är muslim.