Domen för bönen i ett rum med bilder

Publicerad: 2010-07-28
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (1/357)

 

Fråga: Är det giltigt för en kvinna att förrätta bönen vid en bild i en bok eller en tidskrift? Är bönen korrekt i fall bilden täcks eller boken stängs igen?

Svar: Det är föraktfullt för en muslim att be mot en bild. Det är föraktfullt att be på en plats som har bilder på väggarna.

Om bilderna däremot är nedvärderade och underskattade på marken, påverkar de inte. Det är inte tillåtet att bevara bilder för minne och hobby. Änglar går inte in i hem i vilka det finns hundar och bilder. Dessutom befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att man förstör bilder.