Domen för behandling av sjukdomar

Fråga: Vad är domen för behandling av sjukdomar? Är det obligatoriskt? Om det inte är obligatoriskt, syndar då läkaren om han skulle vägra behandla sjuklingen på grund av personliga orsaker oavsett om det finns andra läkare tillgängliga eller inte?

Svar: Behandlingen är föreskriven. Det är obligatoriskt för den anställde läkaren att behandla sjuklingen om han har möjlighet till det. Han skall anstränga sig för att behandla dem i hopp om att de tillfrisknar eller åtminstone blir bättre. Beviset för detta är de allmänna texterna som befaller samarbete och hjälp till den behövande. Därtill är det obligatoriskt för den anställde läkaren att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Till det hör att han behandlar de sjuka som kommer till honom. Det är alltså inte tillåtet att avvisa dem och ta lätt på deras behandling.

Ordförande ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Medlem Sâlih al-Fawzân
Medlem Bakr Abû Zayd