Domen för barnbilder och västerländska dockor

Publicerad: 2010-01-17
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Kassettbandet ”Hukm-ut-Taswîr”

 

Fråga: Är det tillåtet med barnbilder och dockor?

Imâm al-Albânî: Nej, de är inte tillåtna. Det enda som är tillåtet, är det som tillverkas i hemmet för att flickorna skall öva sig på skrädderi, hushåll och liknande.

Att hämta dockor från otrogna och vilseledda länder, betala dyra priser för dem och anta de otrogna och syndiga ländernas traditioner för att föra in dem i Islâmiska länder, är en katastrof och en olovlig handling. Detta har dagens Muslimer satts på prövning med. Det är sällan du går in i ett hem utan att finna dessa skulpturer fylla hemmen.

Var har vi bevis för att leksaker är tillåtna? Vi har endast två hadîther. En av dem är ´Â’ishahs hadîth i vilken hon lekte med en hemmagjord häst med två vingar. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom hem, såg han henne och sade: ”´Â’ishah, vad är det? En häst med två vingar?” Hon sade: ”Allâhs sändebud, har du inte fått reda på att Sulaymâns häst hade två vingar?” Då började profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skratta.

Den andra hadîthen är att Ansâr (radhiya Allâhu ´anhum) brukade på ´Âshûrâ’-dagen göra ylleleksaker till barnen så att de glömde hungern för att kunna fasta den dagen.

Från dessa två hadîther har vi bevis för att det är tillåtet att ha hemmagjorda leksaker. Att då importera europeiska leksaker är ytterst olovligt.

Fråga: Är det tillåtet att lära barnen genom att rita saker och ting?

Imâm al-Albânî: Inte helt och hållet. Om barnet endast kan förstå det du vill få det att förstå med hjälp av en bild, anses det vara tillåtet förutsatt att du raderar bort det sedan. Allt detta hamnar under principen:

”Nöd upphäver förbud och varje nöd uppskattas enligt dess uppskattning.”

Exempel på det är våra länder vi lever i. Här finns åsnor, hästar, får, kycklingar och så vidare. Alla dessa djur känns vid av landets befolkning. Till följd därav finns det inget behov av att rita en åsna för att lära barnet vad en åsna är. Barnet ser ju åsnor och att de hör till Allâhs (´azza wa djall) skapelser. Det är alltså endast tillåtet att rita en bild som barnet är i behov av att förstå. Men om det inte är nödvändigt, har man inte heller något behov av det.

Barnens förstånd är naturligtvis begränsat. Ju äldre de blir, desto mer utvidgas deras förstånd. Det må finnas ett barn som har blivit ansvarigt för sina handlingar och kan råka ut för att äta olovliga djur samtidigt som det inte förmår skilja mellan lovligt (Halâl) och olovligt (Harâm). Exempel på det är hökar och örnar. Detta barn har aldrig sett dessa djur. Nu vill du lära detta barn att det inte är tillåtet att äta denna typ av fågel. Till följd därav ritar du djuret åt barnet så att det förstår vad Allâh har förbjudit för honom. Skulle barnet emellertid ha sett detta djur, finns det inget behov av att rita.

Dagens utvidgning som vi har satts på prövning med genom att lära barnen rita, hör till de otrognas traditioner. Dessa människor har inga regler för vad som är lovligt och vad som är olovligt. Allt de ger oss, tar vi emot utan att konfrontera det med Sharî´ahn. Vi accepterar det de accepterar och avvisar det de avvisar.

Fråga: Är dessa leksaker förbjudna för att de kommer från de otrogna eller för att de inte är hemmagjorda?

Imâm al-Albânî: Det är samma sak. Vi nämnde två faktorer:

1 – Leksakerna är inte hemmagjorda. Beviset för tillåtna leksaker är hemmagjorda sådana.

2 – Dessa bilder och skulpturer som kommer till oss från väst medför deras traditioner, vanor, smaker, karaktärer och så vidare.

Vi för in dessa skulpturer i våra hem utan att egentligen veta vad vi gör. Ta till exempel dessa dockor. De föreställer små flickor med gyllene, välkammade hår, korta kjolar som visar deras lår och så vidare. När vi för in dessa saker i våra hem, betyder det att vi vill visa våra små barn vilken vana och vilka karaktärer de otrogna har. Baserat på dessa två orsaker, anser vi det inte vara tillåtet med dem. Den enda skillnaden är alltså hemmagjorda bilder.

Fråga: Men i hemmet kan man tillverka samma sak de otrogna tillverkar. Likaså kan man ta från de otrognas tillverkningar och göra om dem så att de anpassar sig till vår Sharî´ah. Jag tycker att det är bättre att man sätter villkor på dessa importeringar.

Imâm al-Albânî: Hur?

Fråga: Jag menar att man i sett eget hem kan tillverka precis samma förbjudna saker de otrogna tillverkar.

Imâm al-Albânî: Menar du att vi uppmuntrar dem till det eller hindrar dem?

Fråga: Om det finns särskilda egenskaper i denna docka…

Imâm al-Albânî: Du svarade inte mig. Skall vi hindra dem eller uppmana dem?

Fråga: Hindra dem såklart.

Imâm al-Albânî: Det är just det vi säger.

Fråga: Jo, men jag tillägger att det är inte allt som importeras till oss som…

Imâm al-Albânî: Vi behandlar vardagen medan du fantiserar. Är det inte så att europeiska dockor har gett sig på de Islâmiska hemmen? Existerar de dockor som du påstår kan tillverkas i hemmen?

Fråga: Det är så att…

Imâm al-Albânî: Jag ställde dig en fråga. Slösa inte vår tid. Finns de eller finns de inte?

Fråga: Nej, de existerar inte.

Imâm al-Albânî: Precis. Det är just det jag talar om. Vi behandlar vardagen. Den dag detta problem du föreställer dig inträffar, får vi ta itu med då. Den dagen, den sorgen. Den dag Muslimerna gör det, säger vi till dem att det inte är tillåtet.

Fråga: Kanske menar vår broder att det är tillåtet om dessa importerade dockor har på sig långa klänningar?

Imâm al-Albânî: Nej, det är inte tillåtet. Vi nämnde ju två anledningar.