Domen för att vilja att folk känner till ens goda handling

Fråga: Vad är domen för att göra en god handling och vilja att folk känner till den?

Svar: Det är ögontjäneri, Riyâ’, som annullerar handlingen eftersom han tycker om att hyllas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det jag fruktar mest för er är det mindre avguderiet” När han blev frågad om det sade han: ”Ögontjäneri.”1

1Ahmad (23680). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (1555).