Domen för att tvivla på Mash på strumporna under bönen

Publicerad: 2011-04-20
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Wâdjib-ul-Muslim tidjâh al-Afkâr wal-Ârâ’ al-Mudhillah”
Datum: 1428-10-29/2007-11-09

 

Fråga: Vad är domen för att tvivla på sin Mash över strumporna under tiden som man förrättar bönen?

Svar: I grund och botten har han inte gjort Mash. Han måste ta om bönen. Om han förrättar bönen, får han lämna bönen och tvaga sig och göra Mash över strumporna så att han kan förrätta bönen med övertygelse. Den här personen har inte bett med övertygelse. Mash ersätter endast tvättning av fötterna. Det är som om han inte har tvättat fötterna. Han får tvaga sig, göra Mash och ta om bönen från början.