Domen för att tvivla på en utförd bön

Fråga: Om jag skall be Fadjr börjar jag tvivla på huruvida jag har bett ´Ishâ’ eller inte. Vad är domen om jag anar starkt att jag har bett, att jag inte har bett eller att jag inte kan överväga?

Svar: Från den rena Sharî´ah framgår det att när man tvivlar huruvida man har utfört en plikt åläggs man att utföra plikten om det hör till hans praxis att ta lätt på eller slarva med bönen. I detta fall skall han se till att direkt förrätta ´Ishâ’ och sedan Fadjr.

Om det däremot inte tillhör hans praxis och han istället ber i tid med muslimerna eller i sitt hem på grund av något skäl, skall han inte bry sig om detta tvivel. Han skall ignorera tvivlet.