Domen för att tvivla på en förrättad bön

Publicerad: 2010-07-28
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: https://islamcast.wordpress.com/2008/05/24

Fråga: Vad är domen för att tvivla på en förrättad bönen efter flera förrättade obligatoriska böner. Skall man förrätta den bönen eller inte?

Svar: Att tvivla efter en obligatorisk bön är grundlöst. I och med att tvivlet kommer till på nytt, så anses det inte ha någon grund. Man skall gå på att ha förrättat bönen och lov och pris tillkommer Allâh. Om en person tvivlar efter det, så har tvivlet ingen grund. Det är från Satan.

Fråga: Man skall alltså inte ta om bönen?

Svar: Nej, man skall gå på att ha förrättat bönen i grund och botten.