Domen för att tvätta huvudet i stället för att stryka det

Går det att tvätta huvudet i stället för att stryka det i samband med tvagningen? De lärda har två åsikter om det.

De som säger att det är giltigt säger att det är föraktfullt.

De som säger att det är ogiltigt säger att handlingen inte stämmer överens med Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) angelägenhet. Därav är den avslagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som gör en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet kommer att få den avvisad.”

Den som tvättar huvudet i stället för att stryka det för att han inte vill handla utmed Sunnah har helt klart gjort en ogiltig handling. Hans situation är väldigt kritisk. Hans handling kan få honom att falla i otro. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som vänder min Sunnah ryggen tillhör inte mig.”1

Denne har vänt Sunnah ryggen och föreskrivit en annan föreskrift.

Angående den som inte gör det för att han vänder Sunnah ryggen så är jag passiv huruvida hans handling är giltig eller inte. Ni vet vilket bevis som används av dem som säger att det är ogiltigt. De som säger att det är giltigt men föraktfullt säger att strykningen har föreskrivits för att underlätta det för slavarna. För övrigt är tvättningen det grundläggande när kroppsdelarna renas. Trots det finns det inga tvivel om att den som tvättar huvudet i stället för att stryka det befinner sig i ett kritiskt tillstånd. Det är minst sagt föraktfullt, vilket de lärda har sagt.

1al-Bukhârî (5063) och Muslim (1401).