Domen för att tvätta halsen och ta nytt vatten till öronen under tvagningen

Fråga: Vad är domen för att tvätta halsen under tvagningen och ta nytt vatten till öronen?

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah svarade: Det är inte Sunnah att tvätta halsen, säger majoriteten av de lärda. Detsamma gäller nytt vatten till öronen. Det är den mest korrekta åsikten från Ahmad och den has av Abû Hanîfah och andra.