Domen för att tvångsgifta bort en son

Fråga: Min fader vill att jag skall gifta mig med en viss kvinna. Jag vill dock inte gifta mig med henne. Anses jag vara olydig mot honom om jag inte lyder honom i denna fråga?

Svar: Nej, du anses inte vara olydig mot honom med denna handling eftersom det hör till din rättighet. Han har ingen rätt att tvinga dig att gifta dig med en kvinna som du inte vill ha. Det hör inte till faderns rättighet. Giftermål är din rättighet. Du skall endast gifta dig med en kvinna som du själv vill ha. Det är din rättighet att vägra denna kvinna och du anses inte vara olydig mot honom.