Domen för att tillskriva skapelser skäl

Att skapelser tillskrivs skäl består av flera typer:

1 – Större avguderi. Exempel på det är att en person säger:

”Hade det inte varit för det helgonet hade jag dött.”

Helgonet är ju en begravd person som kan varken gagna eller skada. Så säger bara en person som anser att helgonet förfogar över skapelsen. Alltså är det större avguderi som utesluter dess utövare ur religionen.

2 – Tillåten tillskrivning. Sådant är fallet om saken tillskrivs ett känt skäl, föreskrivet som materiellt. Exempelvis säger du:

”Hans bön hade inte varit giltig om han inte hade tvått sig.”

Det stämmer. Det är alltså ett föreskrivet skäl.

Ett materiellt skäl är att en person som faller i en brunn och blir räddad av en annan säger:

”Hade det inte varit för honom hade jag dött.”

Det stämmer också. Men tro inte att räddaren gjorde det självständigt; det var Allâh som lät honom rädda dig. Exempel på detta är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord om Abû Tâlib:

”Han är i Elden som når upp till anklarna. Hade det inte varit för mig, skulle han ha varit i den lägsta nivån av Elden.”1

3 – Att du tillskriver skälet Allâh och någon annan sammans med konjunktionen ”och”. Det är inte tillåtet. Det är mindre avguderi. Men om man tror att den andra parten förfogar tillsammans med Allâh, är det större avguderi. Det är alltså inte tillåtet att säga:

”Om det inte hade varit för Allâh och så-och-så…”

Säg istället:

”Om det inte hade varit för Allâh och därefter så-och-så…”

Att tro att Allâh och någon annan förfogar likadant är större avguderi.

1al-Bukhârî (3883) och Muslim (209).