Domen för att tala på ett annat språk än arabiska

Fråga: Vad är domen för att tala eller skriva på ett annat språk än arabiska om det inte finns något behov av det?

Svar: Det är föraktfullt eller förbjudet. Det är förbjudet om man talar det språket för att man tycker om det. Det är endast tillåtet vid behov.