Domen för att ta tillbaka sitt testamente

publicerad
14.09.2010

Författare: Imâm Mûsâ bin Ahmad al-Hadjdjâwî
Källa: Zâd-ul-Mustaqni´
Förklaring: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Matn Zâd-il-Mustaqni´ (3/311)

Det är tillåtet att ta tillbaka sitt testamente. Om testamenteraren säger “Om Zayd kommer, får han det jag har testamenterat till ´Amr” och Zayd kommer under hans livstid, får Zayd testamentet. Men om Zayd kommer efter hans död, får ´Amr det i stället.

 

FÖRKLARING

 

Det är tillåtet att ta tillbaka sitt testamente… – Detta är tillåtet eftersom det är en gåva som verkställs först efter testamenterarens död. Till följd därav är det tillåtet att ta tillbaka det innan det sätts i bruk. Dessutom är detta flera följeslagares åsikt.

Om han säger “Om Zayd kommer, så får han det jag har testamenterat till ´Amr” och Zayd kommer under hans livstid, får Zayd testamentet… – I detta fall är det Zayd som får testamentet eftersom testamenteraren ändrade sig innan han dog. Han ändrade det från den första personen till den andre förutsatt att villkor uppfylls, vilket har skett i detta fall.

Men om Zayd kommer efter hans död, får ´Amr det i stället… – Om Zayd återvänder efter att testamenteraren har dött, får ´Amr det. I och med att testamenteraren avled innan Zayds återkomst, får ´Amr det.