Domen för att ta igen missade, frivilliga böner

Publicerad: 2010-07-28
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 359

 

Fråga: Kan man ta igen missade, frivilliga (Rawâtib) böner i fall tiden har gått ut?

Svar: Ja, om man har missat dem på grund av glömska eller sömn. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) allmänna ord:

“Den som försover sig och missar bönen eller glömmer den, skall förrätta den när han kommer på den.”1

Dessutom rapporterade Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev för upptagen för att förrätta två Rak´ât efter Dhuhr, så han förrättade dem efter ´Asr2.

Skulle han däremot låta bli att förrätta den avsiktligt till dess att tiden går ut, tas den inte igen. Ty den frivilliga bönen är tidsbegränsad och tidsbegränsade dyrkan accepteras inte efter att deras tid har gått ut om man lämnar dem avsiktligt.

1 al-Bukhârî (597) och Muslim (316).

2 al-Bukhârî (1176) och Muslim (834).