Banktjänstemans gåvor

Fråga: En man jobbar i banken och arbetar med ränta. Han besökte sina släktingar och köpte mat och kläder till dem. Får släktingarna använda sig av maten och kläderna?

Svar: Det är tillåtet för dem att använda sig av det. Om en person tjänar pengar på ett förbjudet sätt samtidigt som pengarna i sig är tillåtna, är det tillåtet att ta emot dem om man tar emot dem på ett tillåtet, föreskrivet sätt. Dessa här har tagit emot dem på ett föreskrivet sätt, nämligen via gåvor.

Men om de vägrar att ta emot gåvorna och det leder till att personen överger räntan, blir det obligatoriskt för dem att avvisa dem. De skall förklara för honom att de vägrar att ta emot gåvorna för att han handlar med ränta till dess att han ångrar sig. Och om det är så att han inte kommer att låta bli att handla med ränta, så är ingen skada skedd att ta emot gåvan. Vi vet att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog emot judarnas gåvor. I Khaybar tog han emot lammköttet från judinnan. I Madînah blev han bjuden av en judisk pojke. Likaså handlade han mat till sin familj från en jude och dog medan hans rustning fortfarande var pantsatt hos juden.

Om den här personen låter bli att handla med ränta om ni avvisar hans gåvor, åläggs ni att avvisa hans gåvor. Om han däremot inte bryr sig i fall ni tar emot dem eller inte, får ni ta emot dem.