Domen för att studera logik

Fråga: Vad är domen för att studera logik för att ha kunskap om de gamla lärdas terminologier, vilket vi gör vid universitetet? Vad råder ni oss kring det?

Svar: Jag rekommenderar inte det. Lär dig bevisen i Qur’ânen och Sunnah. Det räcker. När instituten öppnades på Shaykh Muhammad bin Ibrâhîms (rahimahullâh) tid försökte de få med logiken i läroplanen. Han var deras rektor. Han vägrade. Må Allâh benåda honom. Han gick inte med på det. Det har kommit efter Shaykhens död.