Domen för att studera arabiska med Ahl-ul-Bid´ah

Författarens tal tyder uppenbart på att man inte skall ta någon kunskap från Ahl-ul-Bid´ah, även om denna kunskap inte skulle ha något med hans innovationer att göra. Exempel på det är innovatören som är kunnig inom det arabiska språket. Skall vi ta denna kunskap från honom eller skall vi bojkotta honom? Författarens tal tyder uppenbart på att vi inte skall sitta med honom på grund av två nackdelar:

Den första: Han kommer att lura sig själv och tro att han följer sanningen.

Den andra: Människorna kommer att luras av honom då både de och studenterna kommer till honom för att ta kunskap från honom. En okunnig lekman ser ingen skillnad mellan kunskap om arabiska och kunskap om troslära.

Därför anser vi att man inte alls skall sitta med Ahl-ul-Bid´ah wal-Ahwâ’, även om ingen annan skulle lära ut arabiska. Allâh kommer att ge honom någon bättre än honom. Att vi kommer till dessa människor och sitter med dem, innebär helt säkert att människorna kommer att luras av honom.