Domen för att sträcka ut benen i riktning mot Ka´bah 2

Fråga: Under tiden som jag satt sträckte jag ut benen mot Qiblah. Då kom en Sûfî fram till mig och sade att det är respektlöst mot Allâh. Stämmer det?

Svar: Nej, det stämmer inte1. Vänd dig mot Qiblah, påminn dig om Allâh, läs Qur’ânen, sträckt ut benen och vila. Vila benen. Det är inga problem.