Domen för att sträcka ut benen i riktning mot Ka´bah 1

Publicerad: 2006-12-18
Författare: Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî al-Hanbalî
Källa: al-Âdâb ash-Shar´iyyah (4/53)

 

Flera av Hanafiyyah (rahimahumullâh) har sagt att det är föraktfullt (Makrûh) att sträcka ut benen mot Qiblah under sömn och andra omständigheter. Om de föraktar handlingen vid själva Ka´bah, så är det acceptabelt. Skulle de däremot mena oinskränkt – vilket det tydligt framstår – och att det alltid är föraktfullt, accepteras en liknande dom endast med bevis från Sharî´ah.

Som helhet har det bekräftats att det faktiskt är rekommenderat, eller tillåtet, att göra det. Exempel på det är det begravda liket. Författaren till  “al-Mufîd”, – som är en av deras böcker, sade:

“Man skall inte sträcka ut sina ben däri.”

Det vill säga i moskén. Anledningen till det är att det anses vara förnedring av moskén.

Jag har inte hittat att någon av våra kollegor – Hanâbilah – nämner denna fråga. Förmodligen är det bättre att undvika handlingen. Förmodligen har  Hanafiyyah (rahimahumullâh) jämfört dessa två frågor med Imâm Ahmads (rahimahullâh) åsikt om att det är föraktfullt att luta sig mot Qiblah. Dessa två frågor har samma betydelse som den föregående.