Domen för att spela profeten (صلى الله عليه وسلم)

publicerad
23.12.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: http://www.alfawzan.af.org.sa/node/14104

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Vi hör hur det planeras att spela in en film där profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) person kommer att spelas. Är en liknande handling förbjuden? Hur högaktas profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Hur skall det vara tillåtet att spela sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när det inte är tillåtet att spela följeslagarna och de renläriga kaliferna? Vem är personen som skall spela sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) personlighet? Det är inte tillåtet. Det är en nedvärdering av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).