Domen för att sova med sin hustru under dagtid i Ramadhân

Publicerad: 2013-01-26
Talare: al-Ladjnah ad-Dâ’imah
Källa: Fatâwâ al-Ladjnah ad-Dâ’imah (10/317)

 

Fråga: Är det tillåtet för en man att sova bredvid sin hustru på dagen i Ramadhân utan att avse något annat?

Svar: Om en man sover med sin hustru på dagtid i Ramadhân och behärskar sina lustar och inte får någon utlösning eller dylikt, är hans fasta korrekt.